Ansvarsfraskrivelse

medi GmbH & Co. KG

Ansvarsfraskrivelse

medi GmbH & Co. KG

medi glæder sig over din interesse for os og vore produkter. Det præsenterede materiale har til formål at give en generel information. Det erstatter ikke forretningsmæssig, medicinsk eller anden professionel rådgivning. Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, tilskadekomst eller tab som opstår som følge af brugen af disse informationer.

Oprettelse af links til vores internetportal må ikke finde sted fra internetsider, som har eller kan have ulovligt eller usædeligt indhold eller som strider mod den offentlige orden. De hyperlinks, der er anført på medi-internetsider udgør ingen anbefaling. De der indeholdte informationers nøjagtighed og rigtighed kontrolleres ikke af os. For tab eller skader, som opstår som følge at, at disse informationer bruges, påtager vi os ikke noget ansvar.