Virksomhedsfilosofi

Hvad betyder virksomhedsfilosofien for os?

Virksomhedsfilosofi

Arbejdsfilosofi

Denne virksomhedsfilosofi er også vores arbejdsfilosofi. Den fremhæver de fælles principper for omgangen med vore kunder, samarbejdspartnere og alle medarbejdere.

Hvem vi er

medi er en af verdens førende virksomheder på sundhedsmarkedet.

Både inden for vore eksisterende forretningsområder - flebologi, ortopædi, proteseteknik og hospital – men også inden for vore fremtidige arbejdsfelter ønsker vi at være kompetenceførende for vore kunder og samarbejdspartnere. I denne position opfylder vi vore sociale basisopgaver for alle, som har forbindelse til medi:

  • vi øger livskvaliteten for brugerne af vore produkter
  • vi giver et bidrag til fremtidssikringen for vore kunder og samarbejdspartnere,
  • i den forbindelse drager vi omsorg for en fair og god indbyrdes omgang med hinanden.

Det er vores krav

medi-kunder og -partnere er i centrum for vores daglige arbejde.

Vi ønsker, at kunder og partnere er overbevist om medi og yderst tilfredse med medi.

Hos os har innovationer, individuelle problemløsninger og internationalt engagement hjemme.

Vi er med til at skabe markedet.      

Vi skaber med vore produkter og serviceydelser størstmulig nytteværdi for vore brugere, kunder og partnere.

Inden for vores helstøbte spektrum af produkter og ydelser overbeviser vi med maksimale kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Kvalitet forstår vi hos medi både som produktkvalitet og som kvalitet i vore relationer til kunder, brugere og partnere.

Alle medarbejdere hos medi yder med deres engagerede indsats deres bidrag til den samlede succes. Vi skaber derfor på alle niveauer og på alle områder et arbejdsfelt, hvor …

  • vi aftaler klare mål / opgaver, og deres realisering understøttes af alle deltagere og ansvarlige,
  • alle i virksomheden påtager sig ansvar for de påtagne opgaver, for kvaliteten i arbejdet og for deres resultater,
  • vi måles på resultater, hvor indsats anerkendes og evner fremmes,
  • enhver er forpligtet til udføre sine opgaver i den interne og eksterne arbejdsproces i alles interesse,
  • hurtige tilpasninger til interne og eksterne ændringsprocesser er mulige.

Samtidig skal et muligt højt mål af arbejdstilfredshed og således livskvalitet gå hånd i hånd med dette arbejdsfelt for alle medarbejdere.

Vore ledende medarbejdere påtager sig ansvaret for fremtidssikringen af hele virksomheden og for den fremtidsorienterede udvikling af medarbejderne.