circaid

Uelastiske kompressionsstrømper

circaid uelastiske kompressionsstrømper

Fås kun i udvalgte lande: medi kan nu tilbyde holistiske løsninger til behandling af venøse sygdomme og ødemer

circaids uelastiske sortiment er et omkostningseffektivt alternativ til korte stretch- og flerlagsbandagesystemer og en garanti for et konstant kompressionsniveau.

Circaid juxtafit Built-In pressure system compression edema

circaids produkter er nemme og hurtige at tage på og af. circaid-systemet kan justeres på et øjeblik, så kompressionen hele tiden kan tilpasses benet, efterhånden som hævelsen falder.

Dette kan man ikke gøre med bandager uden at fjerne alle lag. circaid-strømperne fremmer selvbehandling og dermed øget patientkomplians samt bedre livskvalitet.

medi tilbyder med sine circaid juxtafit-produkter og mediven-strømper løsninger til behandling af venøse sygdomme og ødemer.

Vores brede produktsortiment, som omfatter forskellige farver og stilarter, passer til alle patientbehov mht. bekvemmelighed og effektiv behandling, og derfor øges patienternes compliance også.

Producenten af juxtalite, juxtafit og juxtacures er Circaid Medical Products Inc. (USA). Skulle det usandsynlige ske, at der opstår en hændelse eller spørgsmål vedrørende produktansvar, bedes du henvende dig til din lokale medi-repræsentant hos medi GmbH & Co. KG, Medicusstrasse 1, 95448 Bayreuth, som er den autoriserede repræsentant for EU.